fbpx

                                                                                                                           Телефон: 0888 380 333
Home4you@e-pazar.info

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД и посетителите на уебсайта www.home4you.bg
________________________________________
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД и посетителите на уебсайта www.home4you.bg.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Фирмена информация за КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД:
Адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел бл.604Д, ет. 1, ап.64А
Булстат: 175039655
Регистрация то ДДС: BG175039655
Управител: Владимир Янев
Чл. 3. (1) Уебсайтът home4you.bg предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и цените за изработка на сайтове от КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД.
III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта home4you.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.home4you.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) Консулт сервиз ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за изработка на уебсайт, след като това е поискано от самите тях. Консулт сервиз ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) Консулт сервиз ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
(6) Консулт сервиз ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7)Консулт сервиз ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.home4you.bg посетителите се съгласяват Консулт сервиз ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.home4you.bg
(10) Посетителите на home4you.bgв качеството си на физически лица се съгласяват Консулт сервиз ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
(11) Посетителите на home4you.bg могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.
V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Консулт сервиз ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.home4you.bgот момента на публикуването им.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на home4you.bgсчитано от 10.06.2016 г.
КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД
гр. София, 10.06.2016 г.

а.